Xگروه بین المللی HSE IRAN
گروه بین المللی ایمنی بهداشت
مهر چت|❣️|مهرچت :: رد
رد
بازدید: 0
تاريخ : 1402/08/26
یه روز تو تاکسی نشسته بودیم یه دختره هم کنارم نشسته بود، از یه خیابون رد می‌شدیم که پمپ گاز داشت، راننده تو آینه نیگا کرد و گفت خانوم، آقا اجازه میدین خلوته یه گاز بزنم؟ من گفتم مشکلی ندارم و دوتایی به دختره نیگا کردیم جواب داد نه تو رو خدا من نامزد دارم ردش میمونه