مهر چت|❣️|مهرچت :: حرص
Xگروه بین المللی HSE IRAN
گروه بین المللی ایمنی بهداشت
مهر چت|❣️|مهرچت :: حرص
حرص
بازدید: 0
تاريخ : 1402/08/12
یکی بود یکی نبود. سگی بود که به تنهایی زندگی می کرد. او خیلی طمعکار و حریص بود. اوقات زیادی بود که دوست داشت از طمع کاری دست بکشد. او همیشه به خودش قول می داد که درسم را خوب یاد می گیرم و طمع کاری نمی کنم اما دوباره قول هایش را فراموش می‌ کرد و مانند همیشه به یک سگ حریص تبدیل می‌ شد