Xگروه بین المللی HSE IRAN
گروه بین المللی ایمنی بهداشت
بازدید:
تاريخ : 1402/09/20
خواهر زادم (پنج سالشه) بهم میگه : دلم برات تنگ شده …
ازش می پرسم : دلت برای من تنگ شده یا موبایلم ؟
میگه : هم موبایلت هم کامپیوترت
بازدید:
تاريخ : 1402/09/18
دست بر نمي دارد
نمي رود يک امشب بگذارد
سر سنگين به خواب تو
از فراموشي گريه بميرم
کر مي کنم همين چند خط کهنه
خودش يک شعر کامل است
اما ادامه مي دهم
شب همه شب اين سال و ماه بلند
کارم از شمارش شد آمد دريا گذشته است
ديگر از تقسيم خستگي با خويش نيز خوابم نمي برد
چقدر امشب من
باز شبيه شب پيش از اين شب استبازدید:
تاريخ : 1402/09/17
يک روز يه عربه افتاده بود روي يک نفر و دبزن! و مرتب داد ميزد: مردم کمک، کمک کنيد مردم....! به او گفتند: مرد حسابي تو که خوب داري طرف رو مشت و مال ميدي. ديگه براي چي کمک ميخواي؟ گفت: پدرسوخته بهم گفته اگه بلند شدم مي کشمتبازدید:
تاريخ : 1402/09/13
با توجه به نزدیک شدن چهارشنبه سوری قبل از پریدن از روی آتش به موارد زیر توجه کنید:
۱ سایز خشتک
۲ زاویه پرش
۳ استفاده از شورت مامان دوز در زیر شلوار
۴ دوری از هر گونه هیجان و جو زدگی علی الخصوص جلوی دخترا
۵ فاصله مناسب تا شعله های آتش در هنگام پرش
۶ توکل به خدا ، آبروی شما آبروی ماست….
( ستاد پیشگیری از حوادث غیر مترقبه !
بازدید:
تاريخ : 1402/09/10
یک قانون نانوشته هست که می گه:
هر موقع نگاهت به زمین میفته
دقیقا همون نقطه ای که صد نفر اونجا تف کردنو می بینی
  1  2